Samenvatting

Medereiziger van Marcella Tam

Medereiziger van Marcella Tam

Het boek Medereiziger is opgebouwd rond belangrijke thema’s waar je mee geconfronteerd wordt als je partner ongeneeslijk ziek blijkt. Elk thema wordt uitgediept door persoonlijke verhalen te verbinden met praktische inzichten of modellen. Elk hoofdstukje eindigt met een paar reflectievragen, die je kan gebruiken om meer zicht te krijgen op je eigen situatie. Waar sta jij nu? Wat heb je nodig? Welke stappen kan je maken om de kwaliteit van elke dag te verhogen?

In hoofdstuk 1, Medereiziger, licht ik kort de titel van dit boek toe. Hoofdstuk 2, Een aardbeving, gaat in op wat er allemaal in het leven van jou en je partner verandert als je partner ongeneeslijk ziek is. Hoofdstuk 3 geeft inzicht en handvatten in hoe je je kan bewegen in het spanningsveld tussen hoop en vrees. In hoofdstuk 4 zoom ik in op hoe je eigen overtuigingen en gedragingen in deze stressvolle periode je kunnen helpen of hinderen. Hoofdstuk 5 laat de vele gezichten van hulp zien en hoe je je ertoe kan verhouden. Hoofdstuk 6 gaat dieper in op hoe het ziek zijn van je partner kan doorwerken op de relatie. In het volgende hoofdstuk komt aan bod welke plek je inneemt als ‘partner van’. Ben je meer leidend of volgend en wanneer past wat? Hoofdstuk 8 en 9 gaan in op de vraagstukken die je tegenkomt als je (thuiswonende) kinderen hebt en/of naast de zorg voor je partner ook een ‒ al dan niet fulltime ‒ baan hebt. In hoofdstuk 10, Waar niet over gesproken mag worden, bespreek ik situaties en gevoelens die vaak taboe zijn. Hoe staat het bijvoorbeeld met intimiteit en seksualiteit of conflicten met familie? Met hoofdstuk 11 hoop ik partners te inspireren om ook tastbare tekens van liefde uit te wisselen. Hoofdstuk 12 gaat over afscheid. Dit hoofdstuk getiteld Afscheid: vastpakken om weer los te kunnen laten, wil bijdragen aan het bewust afronden van het leven en bewust afscheid nemen. In hoofdstuk 13 tip ik een paar (rouw)thema’s aan die mensen die een partner aan ziekte verloren hebben, mogelijk tegenkomen. Voor het gemak van de lezer heb ik in hoofdstuk 14 de belangrijkste boodschappen per hoofdstuk bijeen gezet. Het tot stand komen van dit boek is teamwerk geweest. In Nawoord en dank geef ik ere aan wie ere toekomt.