Inhoudsopgave

Voorwoord

Inleiding
1 Medereiziger

2 Een aardbeving

3 Tussen hoop en vrees is hier en nu

4 Be the best you can be

5 Help! Hoe blijf je overeind?

6 Samen, maar soms ook zo alleen

7 Regisseur of toeschouwer?

8 Als er kinderen zijn

9 Het spanningsveld tussen werk en thuis

10 Waar niet over gesproken wordt

11 Tekens van liefde

12 Afscheid: vastpakken om weer los te kunnen laten

13 Als je partner er niet meer is

14 Medereiziger samengevat
Nawoord en dank

Noten

Literatuurlijst

Bijlage 1 Vragenlijst overlevingsstrategieën onder druk

Bijlage 2 Ontwikkelingsfasen kinderen volgens Erik Erikson